Tuesday, December 15, 2009

Naskiĝtago de L.L. Zamenhof / L.L. Zamenhof's Birthday

Ĉi matene kiam mi unue ŝaltis mian komputilon, mi rimarkis la jenan bildon ĉe la ĉefpaĝo de Google... sed povis apenaŭ kredi ĝin! / This morning when I first turned on my computer, I noticed this image on Google's front page... but could hardly believe it!
La verda flago de Esperanto! / The green flag of Esperanto!

Google elektis ĉi tiun daton por honori Esperanton ĉar hodiaŭ estas la 150a datreveno de la naskiĝtago de L.L. Zamenhof, kiu kreis la lingvon. Malgraŭ tiu fakto, vere ne gravas je kiu tago Google honoras Esperanton, la grava punkto estas ke milionoj da homoj, grandegaj amasoj, preskaŭ la tuta (komputilon uzanta) mondo vidos la verdan stelon kaj neeviteble klakos ĝin. Tuj ili lernos la bazajn punktojn pri LLZ kaj lia lingvo.

Google chose this date to honor Esperanto because today is the 150th aniversary of L.L. Zamenhof's birthday, the man who created the language. In spite of this fact, it really doesn't matter on what day Google honors Esperanto, the important point is that millions of people, huge masses, nearly the who (computer using) world will see the green star and inevitably click on it. Instantly they will then learn the basic points about LLZ and his language.

Dum monatoj mi penis informigi miajn samuniversitatanojn pri nia lingvo per malbelaj sed funkciaj afiŝoj, fiksitaj tra la kampuso. Varbi grandajn amasonj da homoj ne gravis al mi, simple informigi ilin. Mi memoras ke kiam mi unue lernis pri Esperanto, mi iom koleriĝis ke neniu antaŭe informigis min pri ĝi, kaj tial mia celo estas ke la lingvemaj homoj de UCSB evitu tiun kruelan faton. Mi sukcesis interesigi almenaŭ unu homon. Imagu kiom Google povus. Dank' al Google!

For months, I've been trying to inform my fellow college students about our language by way of ugly but functional signs posted across campus. Recruiting large numbers of people didn't matter to me, rather simply informing them. I remember that when I first learned about Esperanto, I got a little mad that no one had previously informed me about it, and so my goal is that the language minded people at UCSB avoid that cruel fate. I succeeded in interesting at least one person. Imagine how many Google could interest. Thank you Google!

No comments: