Friday, July 3, 2009

Translations of Omar Khayyam

Here are some translations of Omar Khayyam done from the Esperanto translations of Waringhien. His translations are also attached.

Jen kelkaj tradukaĵoj de Omar Kajjam kiujn mi verkis de la Esperantaj tradukaĵoj de Waringhien. Liaj tradnukaĵoj sekvos ilin.

Sopiro al hurioj en mia kor' jam estu!
En mia man' jarlonge la vitlikvor' jam estu!
Ili kriaĉas: “Donu Alah' al vi pentemon!”
Nek donis Li, nek volas mi ĝin: ĝi for jam estu!

Ĉu lasi zorgojn rabi el nia ĝojtrezoro
ŝtonon de l' tristo trivi la tempon de l' plezuro?
La estontecon konas neniu, eĉ Cezaro.
Vino, amat', ripozo: jen la tuto deziro.